Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ, Kanadou a USA (CETA a TTIP) je názov konferencie, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva SR a na ktorú MH SR pozýva širokú podnikateľskú verejnosť. Konferencia sa koná vo štvrtok 9. októbra 2014 so začiatkom o 9,00 v Hoteli Sheraton v Bratislave.

Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ, Kanadou a USA (CETA a TTIP) je názov konferencie, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva SR a na ktorú MH SR pozýva širokú podnikateľskú verejnosť. Konferencia sa koná vo štvrtok 9. októbra 2014 so začiatkom o 9,00 v Hoteli Sheraton v Bratislave.

Cieľom odbornej konferencie je výmena informácií a diskusia, za účasti ústredných orgánov štátnej správy, profesijných zväzov, spoločností a združení, mimovládnych organizácií a akademickej obce, o aktuálnom vývoji rokovaní o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA), Transatlantickej dohode o obchode a investíciách medzi EÚ a USA (TTIP) a ich prínosoch pre SR.

Viac informácií a prihlášku na konferenciu nájdete tu.

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.