Aktuality Články Korupcia

Stretnutie k opatreniam proti korupcii

Dnes sa uskutočnilo stretnutie zástupcov členov iniciatívy Rule of Law s pplk. JUDr. Hraškom, zástupcom riaditeľa národnej protikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorý je zodpovedný za vypracovanie podkladov k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu v časti „Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor“.

Dnes sa uskutočnilo stretnutie zástupcov členov iniciatívy Rule of Law s pplk. JUDr. Hraškom, zástupcom riaditeľa národnej protikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorý je zodpovedný za vypracovanie podkladov k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu v časti „Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor“. Stretnutia sa zúčastnili p. Jacko (SCC), p. Kičina (PAS), p. Kopál (SOPK) a p. Zubalová (Klub500).

Zástupcovia iniciatívy uvítali snahu MV SR koordinovať aktivity zamerané na boj proti korupcii a ocenili možnosť pokračovať v ďalšej diskusii na pôde medzirezortnej pracovnej skupiny na boj proti korupcii (MPSO-Korupcia). Zdôraznili však, že predkladaný dokument je pomerne všeobecný a je potrebné ho dopracovať a zároveň si stanoviť niekoľko kľúčových priorít namiesto širokej škály relatívne všeobecných opatrení.

Keďže Minister vnútra má povinnosť dokument podstúpiť premiérovi, ktorý je povinný kompletný návrh Akčného plánu v termíne do 31.3.2015 sprístupniť na rokovanie v rámci Rady solidarity a rozvoja SR, najefektívnejší spôsob, ako pripomienkovať daný dokument, je práve prostredníctvom tohto orgánu, v ktorom sú priamo zastúpení aj viacerí členovia iniciatívy Rule of Law.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.