Aktuality IPP

Podnikateľom najviac vadila nerovnosť pred zákonom

Vnímanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2015 podľa hodnotení podnikateľov opäť zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 59,8 bodu,

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2015

Vnímanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2015 podľa hodnotení podnikateľov opäť zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 59,8 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 2,21 percenta. Podnikateľom prekáža predovšetkým nedôsledné uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a zlá vymožiteľnosť práva. Nespokojnosť ďalej vyjadrili v súvislosti s nízkou efektívnosťou hospodárenia štátu a vadia tiež časté zmeny, slabá kvalita a neprehľadnosť právnych predpisov.

V hodnotení položiek Indexu podnikateľského prostredia (IPP) si za prvý štvrťrok pripísala najväčší prepad položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. Na pokles tejto položky mala podľa vyjadrení podnikateľov veľký podiel prebiehajúca debata o reštrukturalizácii Váhostavu, ktorej cena zostala na pleciach jeho dodávateľov, zatiaľ čo sa na verejnosť dostávali informácie o vlastníckej štruktúre, na pozadí ktorej sa okrem iných subjektov nachádzali aj schránkové firmy v daňových rajoch. Okrem tejto témy v spoločnosti rezonovala kauza prepojenia dnes už bývalého ministra hospodárstva Pavla Pavlisa na spoločnosť Port service, ktorá sa so Slovenskou republikou súdi o odškodné 60 miliónov eur. Tieto udalosti vzbudzujú medzi podnikateľmi pocit, akoby zákony a nariadenia pre vybrané skupiny neplatili v plnej miere a podkopávajú tak dôveru v štátne inštitúcie a existenciu právneho štátu.

Druhou položkou s najväčším poklesom bola vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva, čo podnikatelia pri svojom hodnotení odôvodnili predovšetkým neexistenciou reálneho zlepšenia v tejto oblasti, aj napriek minuloročným zmenám. To že pôjde o dlhodobý proces naznačuje aj fakt, že prví sudcovia začali prechádzať previerkami až koncom februára, pričom NBÚ má na ich vyhodnotenie lehotu piatich mesiacov. O previerkach sudcov, ktorí už sú vo funkcii, rozhoduje Ústavný súd SR a nateraz sú pozastavené, čo účinnosť novely značne obmedzilo. Na vnímanie súdnictva mali negatívny vplyv aj neustále problémy týkajúce sa volieb sudcov – či už voľba kandidátky na pozíciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva alebo rozhodnutie Ústavného súdu SR, že prezident Andrej Kiska porušil nevymenovaním kandidátov na sudcov ústavného súdu ich práva.

Efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci bol treťou najnegatívnejšie hodnotenou položkou indexu v tomto štvrťroku. Hodnoteniu určite neprospelo ohlásenie prípravy druhého sociálneho balíčka vládnej strany Smer a vyjadrenia, že do volieb bude aj tretí sociálny balíček. Hoci si podnikatelia uvedomujú dôležitosť riešenia mnohých z problémov, na ktoré sa tieto opatrenia zameriavajú, preferovali by radšej systémovejšie riešenia a takto vynaložene finančné prostriedky navrhujú použiť na zníženie daňového a odvodového zaťaženia.

Pozitívne hodnotenie získali už druhý štvrťrok po sebe všetky položky z kategórie vlastného vplyvu podnikov na kvalitu podnikateľského prostredia. Mimo tejto kategórie najviac rástla položka prístupu k finančným zdrojom, ktorá si výraznejšie polepšila už štvrtý štvrťrok po sebe, čo korešponduje so správami o postupnom zotavení sa z krízy a snahe Európskej centrálnej banky povzbudiť ekonomiku kvantitatívnym uvoľňovaním a zabrániť tak deflácii. Nepatrne si polepšili aj položky regulácie cezhraničného obchodu a cenovej stability.

Parametre IPP a ich hodnotenie v 1. štvrťroku 2015

Pozn.: Čím negatívnejšia hodnota, tým väčšia nespokojnosť podnikateľov s vývojom hodnoteného parametra IPP a naopak. Graf zobrazuje zmenu IPP, jeho troch hlavných kategórií (tmavšie podfarbenie) a samotných parametrov (bledšie podfarbenie).

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.