Aktuality Aktuálny graf

Hospodárstvo zamestnáva viac ľudí ako pred krízou, miesta pribúdajú rýchlejšie

Ekonomika stále pekne rastie a vytvára viac pracovných miest, ako sa predpokladalo.

Ekonomika stále pekne rastie a vytvára viac pracovných miest, ako sa predpokladalo, zamestnanosť sa za rok zvýšila o dve percentá.

Rast slovenskej ekonomiky podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR ani v 2. štvrťroku 2015 nepoľavil a rovnako ako v 1. štvrťroku dosiahol 0,8 % medzikvartálne. Medziročne mierne zrýchlil z 3,1 % v 1. štvrťroku na 3,2 % v 2. štvrťroku (sezónne neočistené údaje). Objem vytvoreného HDP bol v tesnom súlade s júnovou prognózou NBS P2Q-2015.

Celková zamestnanosť v 2. štvrťroku vzrástla o 0,7 %, teda o 14,7 tis. osôb medzikvartálne (v 1. štvrťroku to bolo o 0,3 %) a o 2 % medziročne (1,8 % v 1. štvrťroku, sezónne neočistené). V 2. štvrťroku došlo k silnejšiemu nárastu zamestnanosti v porovnaní s očakávaniami NBS. Zamestnanosť tak prekonala svoje predkrízové maximum.

Celé komentár NBS si môžete prečítať tu:

Flash odhad HDP a zamestnanosti

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.