Aktuality Aktuálny graf Pracovný trh

TREND: Práce pribúda až príliš

Pokles podielu ľudí bez práce pod prirodzenú mieru znamená pre firmy problémy s nachádzaním nových pracovníkov. Zamestnancom to zas môže priniesť rýchlejší rast miezd.

Pokles podielu ľudí bez práce pod prirodzenú mieru znamená pre firmy problémy s nachádzaním nových pracovníkov. Zamestnancom to zas môže priniesť rýchlejší rast miezd.

Nikdy v minulosti nebola slovenská nezamestnanosť tak blízko európskemu priemeru ako v druhom štvrťroku 2015. Naposledy bola takto nízko – len na úrovni 11,2 percenta – v čase príchodu krízy pred šiestimi rokmi.

Hoci ide o plnenie cieľa ministra práce Jána Richtera, ktorý si stanovil za úlohu dosahovať priemer eurozóny (aktuálne 10,9 percenta), nejde o jeho zásluhu: priemerná nezamestnanosť EÚ je pod výrazným negatívnym vplyvom ekonomickej situácie európskej periférie. Gréci či Španieli majú dlhodobo ťažkosti zamestnať sa, ich dvojciferný podiel ľudí bez práce trvá už niekoľko rokov a výrazne ovplyvňuje priemer EÚ.

 

Viac o tejto téme si prečítate tu:

Práce pribúda až príliš

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.