Aktuality Aktuálny graf

Priemysel prudko pridal, stavia sa viac ako o štvrtinu viac oproti vlaňajšku

Rast priemyslu sa v júli zrýchlil najmä vďaka vyššej produkcii automobiliek kvôli posunu dovoleniek na august. Stavebníctvo ide na plný výkon vďaka štátnym zákazkám.

Rast priemyslu sa v júli zrýchlil najmä vďaka vyššej produkcii automobiliek kvôli posunu dovoleniek na august. Stavebníctvo ide na plný výkon vďaka štátnym zákazkám.

Priemysel v júli pokračoval v relatívne dynamickom raste. Podľa údajov Štatistického úradu vzrástla produkcia priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,8% (po zohľadnení sezóny), dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 6,9% až na 11,9%. Priemysel tak vykázal najrýchlejší medziročný rast od konca roka 2013, hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Na prvý pohľad podľa neho júlové čísla naznačujú, že slovenský priemysel pokračuje v relatívne masívnom oživení. Vzhľadom na nepravidelné rozloženie celozávodných dovoleniek však bude možné vyvodzovať závery až po zverejnení čísel za celé leto.

To, že celozávodné dovolenky mohli výrazne nafúknuť medziročný rast priemyslu v júli by pritom mohol naznačovať už pohľad na štruktúru rastu priemyslu. Takmer 2/3 medziročného rastu má na svedomí automobilový priemysel, kde produkcia medziročne vzrástla až o 27,5%. Celozávodná dovolenka v najväčšom slovenskom automobilovom závode sa však z prelomu júla a augusta v minulých rokoch presunula v tomto roku až na august, a preto je možné očakávať augustovú korekciu silných júlových čísel.

Hoci dovolenky mohli ovplyvňovať produkciu aj v ostatných odvetviach, môžeme konštatovať, že aj v júli sa naďalej darilo väčšine exportných odvetví slovenskej ekonomiky, keď medziročný pokles produkcie vykázala len dlhodobejšie klesajúca spotrebná elektronika. Silný rast tesne nad 40% však vykázala aj výroba chemikálií a rafinérsky priemysel. Naopak, po silnom začiatku roka sa v posledných mesiacoch výrazne spomalil rast potravinárskeho priemyslu, ktorý v júli vykázal medziročnú stagnáciu produkcie.

Stavebníctvo pokračuje v silnom raste podporenom verejnými investíciami

Stavebníctvo pokračovalo v silnom raste aj v júli, jeho produkcia sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podľa údajov Štatistického úradu zvýšila o 0,4% (sezónne očistené), pričom v medziročnom porovnaní sa dynamika rastu stavebníctva len veľmi mierne spomalila z rekordnej júnovej úrovne 26,0% na 24,3%.

Za silným rastom stavebníctva treba naďalej hľadať najmä verejné výdavky do infraštruktúry (segment výstavby infraštruktúry medziročne rástol o 74,6%), ďalej sa však zotavuje aj segment výstavby budov, ktorý vykázal 7,4% medziročný nárast produkcie.

Výhľad

V auguste možno podľa analytika UniCreditu očakávať korekciu silného júlového rastu priemyslu, a to najmä v dôsledku presunu časti celozávodných letných dovoleniek až na august. Cyklické oživenie európskych ekonomík by však malo stále podporovať slovenský priemysel, ktorý by si aj v závere roka mal udržať rastúci trend.

PAS očakáva pokračovanie rastu priemyslu aj do konca tohto roka. Prispieva k nemu najmä silný dopyt zo zahraničia, ťahaný silným exportom Nemecka. Niektoré odvetvia priemyslu ako potravinárstvo, drevárstvo alebo papierenský priemysel ťažia aj zo zvýšenia domácej spotreby, rafinérsky priemysel ožil vďaka nízkym cenám ropy. Oživujúce sa investície v ekonomike, ale najmä vyššie verejné výdavky do výstavby infraštruktúry by mali aj v nasledujúcich mesiacoch ťahať stavebníctvo naďalej smerom nahor.

Rast priemyslu a celej ekonomiky by ešte oživilo zníženie byrokracie a zlepšenia vymáhateľnosti práva, čo sú problémy, na ktoré sa podnikatelia najčastejšie sťažujú. Viac o tom, čo trápi slovenský biznis si prečítate tu:

Podnikatelia sa sťažujú na súdnictvo a zvýhodňovanie Váhostavu

Grafy – statistics.sk

 

 

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.