Aktuality Správa o globálnej konkurencieschopnosti

Ďalšie zlepšenie SR v rebríčku konkurencieschopnosti

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 67. mieste. Oproti minulému roku sa posunula o 8 priečok vyššie. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum.

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 67. mieste. Oproti minulému roku sa posunula o osem priečok vyššie. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). K malému zlepšeniu hodnotenia došlo už v minulom roku, kedy sa SR posunula zo 78. miesta na 75. Aktuálne výsledky potvrdili pozitívny trend a SR sa po dvoch rokoch opäť dostáva do prvej polovice rebríčka konkurencieschopnosti. Napriek tejto pozitívnej zmene je SR naďalej treťou najhoršie hodnotenou krajinou v skupine krajín EÚ. Nižšie sa umiestnili už len Chorvátsko (77. miesto) a Grécko (81.). Tesne nad Slovenskom sa nachádzajú Cyprus (65.) a Maďarsko (63.).

„Celkové hodnotenie Slovenska sa čiastočne zlepšilo vďaka niektorým pozitívne vnímaným zmenám a čiastočne preto, že iné krajiny sa v konkurencieschopnosti zhoršili,“ hovorí Peter Kremský, projektový manažér Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. Podnikatelia oceňujú napríklad skrátenie doby potrebnej na začatie podnikania, či podporu vlády využívaniu nových technológií cez digitalizáciu verejnej správy. Vo firemnej sfére zasa podľa nich konkurenčnú schopnosť Slovenska posilňuje, že podniky skvalitňujú výrobné procesy a zavádzajú inovácie.

Respondenti prieskumu ocenili aj posun v budovaní infraštruktúry – jej stav pokladá za problém už len 4,6 % opýtaných. Naopak, zhoršilo sa vnímanie korupcie, ktorá sa dokonca za posledný rok dostala na prvé miesto medzi problematickými faktormi podnikania na Slovensku. Za najboľavejší problém ju označilo 18 % podnikateľov.  „Celkovo vidieť mierne zlepšenie, ale 67. miesto na svete nie je práve lichotivou vizitkou pre krajinu, ktorá je už vyše desať rokov členom Európskej únie. Za vyspelými štátmi zaostávame najmä v kvalite verejných inštitúcií. Napríklad v hodnotení klientelizmu je Slovensko medzi najhoršími krajinami na svete. Máme čo doháňať v posilňovaní nezávislosti súdov, vymáhateľnosti práva, v boji proti korupcii a v znižovaní administratívnej náročnosti pre podnikateľov,“ myslí si Peter Kremský.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 140 krajín z celého sveta a aj tentoraz prevažujú v najlepšej desiatke krajín európske ekonomiky. Na vrchole rebríčka konkurencieschopnosti sa už siedmy rok po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a USA obhájili minuloročné tretie miesto. Nemecko si v rebríčku polepšilo o jedno miesto, Holandsko o tri a po troch rokoch sa vracia na piate miesto. Japonsko (6.) a Hong Kong (7.) si udržali minuloročné pozície.

Fínsko kleslo na ôsme miesto, čo je najhoršie umiestnenie tejto krajiny v histórii hodnotenia. Top desiatku uzatvárajú Švédsko (9.) a Veľká Británia (10.), ktoré si navzájom vymenili pozície z minulého roka. Česká republika pokračuje v raste. Opäť sa posunula z 37. miesta na 31. priečku a aj tento rok je lídrom v skupine krajín V4. Poľsko si medziročne polepšilo o dve priečky a obsadilo 41. miesto. Maďarsko zmazalo svoje minuloročné zlepšenie, kleslo o 3 miesta a obsadilo v tomto roku 63. priečku.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Každoročne hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity v 140 krajinách sveta.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Autori Správy o globálnej konkurencieschopnosti upozorňujú, že najväčšou prekážkou zvyšovania životnej úrovne, znižovania nezamestnanosti a zlepšovania odolnosti svetovej ekonomiky voči potenciálnym krízam je neschopnosť krajín presadzovať dlhodobé štrukturálne reformy zamerané na zvyšovanie produktivity a podporu podnikateľských talentov. „Štvrtá priemyselná revolúcia vytvára priestor na vznik úplne nových odvetví a ekonomických modelov a zároveň výrazne utlmuje iné odvetvia. Ak chce krajina zostať konkurencieschopnou v tomto novom ekonomickom priestore, musí klásť mimoriadny dôraz na rozvoj faktorov, ktoré podmieňujú produktivitu, akými sú talent a inovácie“, hovorí zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab.

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od februára do júna 2015 a zapojilo sa doň viac ako 14 000 manažérov z celého sveta. Partnermi Svetového ekonomického fóra a koordinátormi prieskumu na Slovensku boli PAS a Ekonomická univerzita v Bratislave. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu júna 2015. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS a Ekonomická univerzita v Bratislave nemali prístup k individuálnym odpovediam respondentov a v súvislosti s rebríčkom konkurencieschopnosti neposkytli Svetovému ekonomickému fóru žiadne vlastné dáta alebo analýzy.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2015-2016 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2015-2016 (pdf)

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.