Aktuality Názory a analýzy Tlačové správy

Program vlády Róberta Fica je všeobecný, prevažne nekonkrétny a málo ústretový voči podnikateľom

Stanovisko Podnikateľskej aliancie Slovenska k programovému vyhláseniu vlády 2016-20.

Stanovisko Podnikateľskej aliancie Slovenska k programovému vyhláseniu vlády 2016-20.

Podnikateľská aliancia Slovenska považuje programové vyhlásenie vlády Roberta Fica za málo ústretové voči požiadavkám podnikateľov. Napriek veľkému rozsahu hodnotí tento dokument ako všeobecný, prevažne nekonkrétny, s absenciou merateľných ukazovateľov. Prístup  k podpore podnikateľského prostredia preto bude možné vyhodnotiť až na základe konkrétnych krokov novej vlády.

PAS pri predložení programových priorít v marci konštatovala, že v siedmich z desiatich bodov sa tento dokument čiastočne prekrýva s Desatorom požiadaviek podnikateľov, ktoré zverejnila pred voľbami. Preto PAS očakávala, že sa tento prienik prejaví v konkrétnych návrhoch. Po predložení programového vyhlásenia však PAS dospela k záveru, že prienik nastal iba zhruba v štvrtine požiadaviek podnikateľov.

PAS oceňuje hlavne úmysly vlády prispieť k sledovaniu efektívnosti verejného sektora, očisťovaniu verejného života, znižovaniu daňového zaťaženia, zvyšovaniu transparentnosti a odbúravaniu byrokracie v podnikaní. Na druhej strane hodnotí ako veľmi slabé zámery vlády v podpore hospodárskej súťaže, ozdravovaní verejných financií, zlepšovaní vzdelávania, otvárania spoločného trhu v Európskej únii a v celkovom uľahčení podnikania na Slovensku.

Prečítajte si aj:

Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov

Dôležité je, aby sa proti korupcii a klientelizmu nebojovalo iba naoko, ale aby sa reálne očistil verejný život, po čom občania volajú

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku desať rokov zhoršuje, nová vláda sa musí pustiť do reforiem

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.