Aktuality Články Názory a analýzy

Na Európskej únii nám záleží

Spoločná deklarácia zamestnávateľských združení a obchodných komôr

Ako zástupcovia vyššie uvedených zamestnávateľských združení a obchodných komôr reprezentujúcich firmy zamestnávajúce státisíce zamestnancov naprieč celým Slovenskom, týmto deklarujeme podporu aktívnemu a plnohodnotnému členstvu Slovenska v Európskej únii. Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Za uplynulých 15 rokov dosiahla naša krajina výnimočný ekonomický progres, o čom svedčia všetky makroekonomické ukazovatele.

Len pre ilustráciu, HDP Slovenska od roku 2004 stúplo o 238% – (z 37,17 mld. EUR na 88,6 mld. EUR v 2018). Kým pred vstupom SR do EÚ sme mali dlhodobo pasívnu bilanciu zahraničného obchodu (-1,6 mld. EUR v 2004), medzi rokmi 2012-2018 Slovensko pravidelne zaznamenalo aktívnu obchodnú bilanciu na úrovni 3-4 mld. EUR ročne. Ak v roku 2004 predstavoval vývoz zo Slovenska 29 mld. EUR, v roku 2018 to bolo až 79 mld. EUR. Pokračovať môže ďalej v oblastiach ako stabilita verejných financií, či rating Slovenska v hodnoteniach medzinárodných inštitúcii. Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo atraktívnou krajinou pre zahraničné investície, ktoré smerovali (aj keď nie rovnakou mierou) do všetkých jej kútov. Pomohli tak vytvoriť príležitosť pre vznik alebo rozvoj tisícov lokálnych firiem. Skutočnosť, že Slovensko je súčasťou Eurozóny, či Schengenského priestoru sú výhody, ktoré pravidelne v prieskumoch oceňujú firmy naprieč všetkými sektormi. Slovenské firmy aj zahraniční investori pôsobiaci na Slovensku tak jednoznačne profitujú z obchodných príležitostí, ktoré im spoločný európsky trh prináša.

Benefity z členstva Slovenska v EÚ tiež pociťujú zamestnanci naprieč všetkými regiónmi. Ekonomický rast za uplynulých 15 rokov priniesol stovky tisíc pracovných miest v priemysle aj službách. Kým v roku 2004 bol bez práce takmer každý piaty občan alebo občianka Slovenska (18,1% miera nezamestnanosti), dnes sme svedkami historicky rekordne nízkej miery nezamestnanosti na úrovni len 5%. Citeľný je aj rast miezd, keďže priemerná mzda, ktorá bola pred 15 rokmi na úrovni 408 EUR, vzrástla o 248% na dnešných 1018 EUR a rásť bude ďalej. Členstvo Slovenska v Európskej únií však nemožno redukovať len na ekonomické výhody. Európska únia, resp. Európske spoločenstvá boli v čase svojho vzniku založené predovšetkým ako mierový projekt. Je nepopierateľným faktom, že za viac ako 70 rokov existencie úzka spolupráca medzi stále rastúcim počtom členských krajín priniesla z dlhodobého hľadiska nielen mier, ale aj stabilitu a prosperitu po mnohých stránkach, vrátane ekonomickej, spoločenskej, sociálnej, či akademickej.

Množstvo našich občanov využili jednu zo 4 základných slobôd voľného trhu – slobodu voľného pohybu a svoje pracovné uplatnenie si našli v inom členskom štáte. To nás zároveň motivuje usilovať sa o návrat mnohých z nich späť domov. Tisíce študentov a vedeckých pracovníkov sa každý rok zúčastňujú výmenných študijných programov na kvalitných európskych univerzitách, čo im umožňuje spolupracovať s európskou a často aj svetovou špičkou.

Mnohé slovenské regióny od nášho vstupu do EÚ navštívili milióny turistov, ktorí tak pomohli rozvíjať cestovný ruch. Vďaka dvom základným pilierom spoločného európskeho projektu – solidarite a subsidiarite, sa najmä z európskych finančných mechanizmov darí modernizovať dopravnú infraštruktúru, znižovať regionálne rozdiely, či pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Zároveň si však prirodzene uvedomujeme, že stále sú oblasti, ktoré si vyžadujú mnoho práce. Európsky projekt dnes čelí mnohým výzvam. Je preto úplne legitímne vecne a niekedy aj kriticky diskutovať o tom, v ktorých oblastiach je efektívnejšie prenechať väčšiu právomoc európskym inštitúciám, a v ktorých ponechať, prípadne posilniť kompetencie jednotlivým členským štátom.

Malo by však byť spoločným záujmom firiem, občanov aj vlád členských štátov, aby sme mali Európu brániacu demokratické hodnoty a právny štát a zároveň konkurencieschopnú v globálnom meradle. Len vtedy dokážeme vytvárať nové pracovné miesta, zlepšovať podmienky pre našich zamestnancov a zabezpečovať tak mier a prosperitu pre ľudí na Slovensku aj naprieč všetkými členskými štátmi Európskej únie.

V globálnom svete vie Slovensko ako aktívny člen EÚ hrať oveľa podstatnejšiu úlohu. Nezabúdajme na to aj na všetky ďalšie pozitíva aj v najbližších dňoch, keď si ako občania budeme vyberať svojich zástupcov do Európskeho parlamentu.

Firmám na Európe záleží!

Americká obchodná komora v SR, Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.