Aktuality Články Diskusný klub PAS Názory a analýzy Projekty

I. Diskusný klub PAS

na tému Vzdelávanie v budúcnosti –budúcnosť vzdelávania

Našim hosťom bol Ján Marušinec, člen Rady PAS a výkonný riaditeľ MESA10, ktorý nám predstavil projekt „To dá rozum

V diskusii sme hľadali odpovede na nasledovné otázky

  1. Trh práce v budúcnosti: aký bude trh práce o desať rokov?; akých zamestnancov a podnikateľov si bude vyžadovať?
  2. Prepojenie školstva a praxe: ako prepojiť teóriu a prax?; prečo?; čo je prínos, čo slepá ulička?

K akým odpovediam a záverom sme prišli si môžete vypočuť v nasledovnom zostrihu

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.