Aktuality Názory a analýzy

List Prezidentke SR vo veci verejného obstarávania

Spolu s ďalšími dvanástimi zamestnávateľskými združeniami a obchodnými komorami, vyzývame Prezidentku SR p. Čaputovú aby nepodpísala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

Sme presvedčení, že narýchlo schválené zmeny v NR SR zásadným spôsobom znižujú transparentnosť a férovosť verejných obstarávaní, deformujú hospodársku súťaž a významne obmedzujú kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie ako nezávislého orgánu dohľadu. V nadväznosti na argumenty uvedené v liste v prílohe touto cestou chceme požiadať pani prezidentku, aby novelu zákona o verejnom obstarávaní v tomto znení nepodpísala a vrátila na opätovné prerokovanie do NR SR s cieľom zapracovať pripomienky uvedené v spoločnom liste. Zároveň prikladáme tiež pre informáciu aj nedávny spoločný list pre poslancov NR SR súvisiaci s touto témou.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.