Aktuality

Šťastné a veselé Vianoce praje PAS

Napísal PAS

Ďakujeme našim spolupracovníkom, účastníkom prieskumov, podporovateľom a členom za spoluprácu v roku 2021. Prajeme Vám a Vašim blízkym šťastné a veselé Vianoce a v novom roku 2022 zdravie, šťastie, pohodu a úspechy v podnikaní…

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.