Projekty

PAS EÚ Observer

PAS EU observer je mesačník Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý PAS začala vydávať v januári 2007 v rámci projektu Sledovanie a ovplyvňovanie eurolegislatívy.

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť pravidelný a hodnotný zdroj informácií z bruselského prostredia pre členov PAS a ostatných predstaviteľov podnikateľskej komunity na Slovensku.

Zameriava sa na informácie priamo vplývajúce na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom mesačníka EUobserver chce PAS informovať o tom, aké aktuálne zmeny v oblasti legislatívy prináša bruselská agenda, o akých témach sa v inštitúciách EÚ diskutuje a aké legislatívne návrhy sa pripravujú. Dôležitou súčasťou informačnej stratégie je informovať aj o novinkách v oblasti európskych fondov vyhlasovaných nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku.

PAS EU observer pripravuje PAS v spolupráci so svojim bruselským zastúpením.

Vydané čísla:

Ročník 2009

Ročník 2008

Ročník 2007

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.