Články

NR SR: Poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ: Zoltán Horváth a Štefan Kužma

Zákon predlžuje dobu poberania dávok nezamestnanosti z dôvodu rastúceho počtu ľudí bez práce. A upravuje aj poberanie dávok ľuďom ,ktorí prispievali kratšie ako doteraz.

(v júli poberalo príspevky okolo 62 tisíc z 355 tisíc nezamestnaných).

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.