Aktuality Články

Projekt CIPE: Prvý „okrúhly stôl“ s podnikateľmi v Senici

Napísal PAS

Projekt PRIVATE PUBLIC DIALOGUE 2022 je zameraný na zlepšenie komunikácie medzi podnikateľmi a samosprávami. Jeho súčasťou aj aj realizácia piatich „okrúhlych“ stolov – stretnutí vedenia samospráv s podnikateľmi. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v Senici 27. júna 2022. Po predstavení projektu a jeho aktivít prezentoval primátor mesta Senica Martin Džačovský aktivity mesta, ktoré zrealizovali s cieľom zvýšenia transparentnosti a podpory lokálnych podnikateľov.

Martin Lidaj, výkonný riaditeľ PAS: „Projekt by mal v rámci svojich aktivít analyzovať, to čo je kde dobré, ale povedať aj to, čo je zlé a nefunguje. Na záver ponúknuť zo zozbieraných informácií návrh modelu, ktorý by bol určitým štandardom pre dobrú komunikáciu a spoluprácu verejného a súkromného sektora. Cieľom je, aby samospráva a podnikatelia rozvíjali komunitu spoločne.“

Monika Kočiová, program officer CIPE: „Myslím, že z dnešného stretnutia vzišlo viacero nápadov. Podnikatelia formulovali čo im chýba. Ale čo je veľmi dôležité, zároveň prezentovali aj možné riešenia.“

Martin Džačovský, primátor mesta Senica: „Vytvorili sme databázu, kde máme registrovaných miestnych podnikateľov, ktorí mali o to záujem. V prípade, že v niektorom segmente obstarávame ako mesto služby alebo tovar, tak sa ich snažíme priamo osloviť, aby sa mohli do súťaže zapojiť. Databáza je otvorená, stále je možnosť sa do nej prihlásiť. Rozprávali sme sa aj o možnostiach rozšírenia mobilnej aplikácie o okná, ktoré by informovali podnikatľov v krátkej a zjednodušenej forme, čo sa v meste deje.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou CIPE.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.