Aktuality Články

Podnikatelia vítajú „kilečko 2“. Volajú však po systémových riešeniach.

Napísal PAS
Podnikatelia vítajú ďalšiu sadu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Očakávajú však zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia, ktorá by výraznejšie pomohla k rozvoju podnikania na Slovensku.
Kilečko 2 prináša množstvo drobných administratívnych zmien, ale ako súbor opatrení má svoju váhu. Podnikateľské kilečká z dielne Ministerstva hospodárstva tak možno zaradiť medzi najlepšie opatrenia, ktoré na Slovensku za posledné roky prišli. „Aktivitu treba pochváliť. Uvidíme, koľko z tých 207 návrhov sa nakoniec podarí presadiť aj do praxe,“ hovorí Martin Lidaj, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Zlepšovanie podnikateľského prostredia však nemožno zúžiť len na úpravy výkazníctva. „Je to širší pojem, kde by priority mali tvoriť  dane, odvody, vzdelávanie a vymožiteľnosť práva. Toto sú oblasti, ktoré podnikateľov v našich prieskumoch trápia najviac,“ doplnil výkonný riaditeľ PAS.

Medzi najlepšie navrhované opatrenia Kilečka 2 podnikatelia radia zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, či zrušenie povinnosti odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa. Najmä menší podnikatelia oceňujú návrh povinnosti uhradiť̌ DPH až po zaplatení́ faktúry. Iní sa naopak obávajú, že sa tým môže znížiť ostražitosť pri výbere obchodného partnera.

Niektoré z navrhovaných opatrení si k hodnoteniu vyžadujú dodatočné vysvetlenie. Napríklad umožnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu len jedným veriteľom s nesplatenou pohľadávkou. „Treba vedieť, v akej výške tá pohľadávka má byť a aké sú ďalšie podmienky tohto opatrenia, aby nedochádzalo k špekulatívnym konkurzom,“ doplnil na záver výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj.

(Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2021)

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.