Aktuality Články

Projekt CIPE: Spolupráca samosprávy s podnikateľmi je kľúčová

Napísal PAS

V kultúrno – osvetovom centre zámku v Holíči sa 27. apríla 2022 stretli v rámci kick-off meetingu hlavní aktéri projektu PUBLIC PRIVATE DIALOGUE 2022. Ten je zameraný na hľadanie modelu zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, konkrétne samospráv s lokálnymi podnikateľmi. Jedným z cieľov projektu je aj posilnenie transparentnosti spolupráce medzi oboma sektormi.

Zľava: Rober Kičina, Ivan Košalko, Jeffrey Lightfoot, Martin Lidaj, Zdenko Čambal, Veronika Buc, Jaroslav Ciran, Jaroslav Suchánek

Realizátorom projektu je Podnikateľská aliancia Slovenska, partnermi sú emstá Holíč, Skalica, Senica, Brezová pod Bradlom a Šaštín – Stráže. Po úvodnom stretnutí a podpísaní Memoranda o spolupráci budú nasledovať stretutia v jednotlivých mestách za tzv. okrúhlym stolom.

Projekt je naplánovaný na 6 mesiacov. Získané skúsenosti poslúžia ako podklad pre spracovanie tzv. toolkitu, ktorý bude návodom a bude obsahovať odporúčania pre zavedenie modelu na zlepšenie spolupráce samospráv s podnikateľmi.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou CIPE.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.