Články

Vláda SR: Novela zákona o elektronických komunikáciách

Predkladateľ: 1.podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Predchádzajúce znenie spomínaného zákona neupravovalo explicitne podmienky predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií a najmä umožňovalo používať tieto frekvencie po predĺžení povolenia bez úhrady. Preto z dôvodu zaručenia efektívneho využitia frekvencií a predchádzania možným rôznorodým výkladom, novela zákona upravuje podmienky predĺženia individuálnych povolení na používanie frekvencií vydaných na základe výberového konania.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.