Články

Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Cieľom koncepcie boja proti daňovým únikom na dani z práce je poukázať a identifikovať tie miesta a skutočnosti v terajšom legislatívnom prostredí, ktoré vytvárajú priestor na existenciu týchto daňových únikov, poukázať na to, ako sú potom tieto využívané, resp. zneužívané zo strany niektorých fyzických osôb a poukázať na konanie zodpovedných inštitúcii ako využívajú svoje kompetencie v znižovaní počtu prípadov daňových únikov.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.