Aktuality Články

TTIP posilní hospodársky rast a zamestnanosť na oboch kontinentoch

Vyšší hospodársky rast, rast exportu a zamestnanosti, efektívnejšia výroba a rozšírenie sortimentu pre spotrebiteľov patria k najväčším výhodám, ktoré môžu pocítiť obyvatelia SR po implementácii dohody TTIP. Zhodli sa na tom účastníci prvého stretnutia pri okrúhlom stole na tému TTIP.

Vyšší hospodársky rast, rast exportu a zamestnanosti, efektívnejšia výroba a rozšírenie sortimentu pre spotrebiteľov patria k najväčším výhodám, ktoré môžu pocítiť obyvatelia SR po implementácii dohody TTIP. Zhodli sa na tom účastníci prvého stretnutia pri okrúhlom stole na tému TTIP, ktoré organizovali PAS, Veľvyslanectvo USA v Bratislave a AmCham. Hlavnými rečníkmi boli p. Judit Vanková z Odboru obchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR a Daniel J. Ikenson, riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík na Cato Institute.

Slovensko ako malá a proexportne orientovaná členská krajina EÚ má vďaka TTIP jedinečnú príležitosť podieľať sa na všetkých výhodách, ktoré takáto dohoda prináša. Z dosiaľ publikovaných štúdií na túto tému totiž vyplýva, že predovšetkým nové členské krajiny s otvorenými ekonomikami môžu počítať s výrazným zvýšením rastu HDP (odhad pre SR sa pohybuje až na úrovni + 4 % HDP), vytvorením nových pracovných miest a prílevom zahraničných investícií. Daniel J. Ikenson, riaditeľ Centra Herberta A. Stiefela pre štúdium obchodných politík z Cato Institute, v tejto súvislosti povedal: „Medzi hlavné prínosy TTIP pre krajinu, akou je Slovensko, bude určite patriť zlepšenie prístupu na svetové trhy, zväčšenie objemu dostupného zahraničného kapitálu, zníženie nákladov pre dovoz surovín a vývoz komponentov a v neposlednom rade i hlbšia integrácia do procesov medzinárodného obchodu.”

Tlačová informácia z podujatia
Prezentácia Daniela Ikensona (pdf)
Prezentácia Judit Vankovej (pdf)
Fotogaléria z podujatia

ARCHÍV UDALOSTÍ PROJEKTU: TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.