Aktuality Názory a analýzy

Transparentnosť podnikateľského prostredia

PAS mala zastúpenie na konferencii Finančné riadenie podnikov 2013, ktorú organizovala Slovenská asociácia finančníkov a vydavateľstvo Ecopress, a.s. V popoludňajšom paneli s názvom Aktuálne otázky podnikateľského prostredia vystúpil výkonný riaditeľ PAS R. Kičina.

PAS mala zastúpenie na konferencii Finančné riadenie podnikov 2013, ktorú organizovala Slovenská asociácia finančníkov a vydavateľstvo Ecopress, a.s. V popoludňajšom paneli s názvom Aktuálne otázky podnikateľského prostredia vystúpil výkonný riaditeľ PAS R. Kičina s prezentáciou na tému Transparentnosť podnikateľského prostredia, v ktorej popísal implementované opatrenia zvyšujúce transparentnosť vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vo vzťahoch k štátu a navrhol opatrenia, ktoré by v budúcnosti mohli čistotu podnikateľského prostredia a predvídateľnosť správania sa obchodných partnerov zlepšiť. Odporúčania nazvyšovanie transparentnosti vychádzali najmä z projektov Zamedzenie nekalého podnikania a Protikorupčná iniciatíva PAS 2013.

Transparentnosť podnikateľského prostredia (prezentácia, pdf)

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.