Aktuality Názory a analýzy

Ako nedať v biznise šancu podvodníkom

Obmedzovanie nekalého podnikania a podvodov v podnikateľskom prostredí bolo hlavnou témou októbrového TREND Business Breakfast. Na zhoršujúcu sa platobnú disciplínu obchodných partnerov a nárast nekalého podnikania poukázal vo svojom úvodnom príhovore R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS. Prezentoval tiež výsledky prieskumu zameraného na dobu splatnosti faktúr.

Obmedzovanie nekalého podnikania a podvodov v podnikateľskom prostredí bolo hlavnou témou októbrového TREND Business Breakfast. Na zhoršujúcu sa platobnú disciplínu obchodných partnerov a nárast nekalého podnikania poukázal vo svojom úvodnom príhovore R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS. Prezentoval tiež výsledky prieskumu zameraného na dobu splatnosti faktúr, kde po prepuknutí krízy došlo k výraznému predĺženiu termínov úhrad. Poukázal na skutočnosť, že zákonný rámec na riešenie podvodov je dostačujúci, no v dôsledku systémových zlyhaní pri aplikácii práva  v praxi je zlá vymožiteľnosť práva považovaná podnikateľmi za jednu z najväčších bariér podnikania. V rámci odporúčaní na zlepšenie súčasného stavu zdôraznil potrebu lepších verejných informácií o platobnej disciplíne podnikov, sprísnenie sankcií voči podnikateľom, ktorí porušujú zákonné povinnosti a tým poškodzujú svojich obchodných partnerov, a zlepšovanie odbornej kapacity vyšetrovateľov a sudcov v oblasti ekonomickej kriminality.

Videozáznam podujatia je k dispozícii k nahliadnutiu na www.metoo.sk/tbb

Fotogaléria z podujatia

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.