Aktuality Korupcia Názory a analýzy

TREND Fórum – Právo a poriadok na Slovensku

Vymožiteľnosť práva a boj proti korupcii boli hlavnými témami Trend Fóra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. PAS mala na podujatí priestor na prezentáciu výsledkov vlastného projektu o rozsahu korupcie na Slovensku a možnostiach jej obmedzovania.

Vymožiteľnosť práva a boj proti korupcii boli hlavnými témami Trend Fóra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. PAS mala na podujatí priestor na prezentáciu výsledkov vlastného projektu o rozsahu korupcie na Slovensku a možnostiach jej obmedzovania. V panelovej diskusii sa k tejto téme okrem výkonného riaditeľa PAS R. Kičinu vyjadrili Attila Zajonc, riaditeľ bratislavskej expozitúry Národnej protikorupčnej jednotky, Karel Randák, člen správnej rady Nadačného fondu proti korupcii (ČR), Daniel Bican, riaditeľ oddelenia vyšetrovania podvodov a riešenie sporov v EY a Pavel Nechala, právnik Transparency International Slovensko.

Videozáznam z podujatia
Fotogaléria z podujatia 
Prezentácia R. Kičinu

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.