Aktuality Články

Hodnotenie zákonov a opatrení schválených vo 4. štvrťroku 2013

Vo štvrtom štvrťroku hodnotili podnikatelia šesť vybraných zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Pozitívne hodnotenie získala novela zákona o správnych poplatkoch. Ostatných 5 zákonov získalo záporný rating.

Vo štvrtom štvrťroku hodnotili podnikatelia šesť vybraných zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Pozitívne hodnotenie získala novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá upravuje zavedenie možnosti platby správnych poplatkov platobnou kartou a zrušenie kolkových známok. Obmedzenie zjednodušenia účtovného výkazníctva iba na malé podniky viedlo k mierne negatívnemu hodnoteniu novely zákona o účtovníctve, keďže aj stredné podniky očakávajú odbúravanie byrokracie súvisiacej s týmto typom výkazov. Rovnako mierne negatívne hodnotenie získala novela zákona o sociálnom poistení, ktorá na jednej strane zjednodušuje registráciu SZČO na jednotlivé typy poistenia no zároveň vytvára odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných, kde hrozí, že títo zamestnanci nebudú dočasne poistení. Negatívne bolo hodnotené aj zavedenie elektronického výkazu v rámci novely zákona o DPH, čo prinesie podnikateľom novú administratívnu povinnosť. Výrazne negatívne vnímajú podnikatelia zavedenie daňových licencií a to i napriek zníženiu sadzby korporátnej dane z 23 % na 22 %. Najhoršie hodnotenie v závere minulého roka získala novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zaviedla extenziu vyšších kolektívnych zmlúv aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú účastní odvetvových kolektívnych vyjednávaní.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o správnych poplatkoch 1,10 35% 38,40
2. Novela zákona o účtovníctve -0,17 42% -7,05
3. Novela zákona o sociálnom poistení -0,26 31% -8,04
4. Novela zákona o DPH -0,31 55% -16,94
5. Novela zákona o dani z príjmov  -0,68 55% -37,31
6. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní -1,58 40% -62,39

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.