Archív zákonov a opatrení hodnotených v predchádzajúcich volebných obdobiach

Hodnotené zákony a opatrenia schválené počas vlády Ivety Radičovej (júl 2010 – apríl 2012)
Hodnotené opatrenia Obdobie prijatia Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 2010Q4 1,70 60% 102,46
2. Novela Zákonníka práce 2011Q3 1,43 67% 95,45
3. Novela zákona o sudcoch a prísediacich 2011Q1 1,64 56% 90,95
4. Novela zákona o verejnom obstarávaní 2011Q1 1,39 59% 81,57
5. Zákon o finančnej správe 2011Q3 1,38 56% 77,76
6. Novela Občianskeho zákonníka 2010Q4 1,44 54% 77,59
7. Novela zákona o prokuratúre 2011Q2 1,47 49% 72,11
8. Novela zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou  2011Q2 1,33 53% 70,56
9. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery 2010Q3 1,08 63% 67,87
10. Novela zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky 2010Q4 1,24 53% 65,69
11. Novela zákona o účtovníctve 2010Q4 1,21 54% 65,50
12. Novela zákona o sudcoch a prísediacich 2010Q4 1,32 48% 63,94
13. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 2010Q4 1,18 52% 61,84
14. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám 2011Q4 1,23 48% 59,29
15. Zákon o obchodnom vestníku 2011Q2 1,18 50% 58,67
16. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii 2011Q3 1,09 51% 55,21
17. Novela zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 2011Q1 1,02 47% 48,08
18. Zrušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 2011Q2 0,67 36% 23,89
19. Štátny rozpočet na rok 2011 2010Q4 0,41 54% 22,37
20. Novela zákona o investičnej pomoci 2011Q2 0,46 41% 18,91
21. Zákon o špecifických štátnych zárukách 2010Q3 0,40 45% 18,30
22. Zrušenie zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 2011Q1 0,30 44% 13,33
23. Novela zákona o zdravotných poisťovniach 2011Q3 0,23 43% 9,76
24. Novela zákona o dani z príjmov 2010Q4 0,09 52% 4,54
25. Novela zákona o sociálnom poistení 2010Q4 -0,12 55% -6,36
26. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja 2010Q4 -0,20 43% -8,62
27. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 2010Q4 -0,33 46% -15,06
28. Štátny rozpočet na rok 2012 2011Q4 -0,53 54% -28,31
29. Novela zákona o zdravotnom poistení 2010Q4 -0,86 52% -44,30

 

Hodnotené zákony a opatrenia schválené počas prvej vlády Robert Fica (júl 2006 – júl 2010)
Hodnotené opatrenia Obdobie prijatia Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja 2010Q1 1,20 53% 64,11
2. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 2009Q1 1,14 53% 60,07
3. Neobmedzené ručenie za vklady v bankách 2008Q4 1,02 50% 51,50
4. Novela zákona o dani z príjmov 2009Q1 0,90 50% 45,28
5. Návrh zákona o transformácii mzdy* 2009Q4 0,75 58% 44,01
6. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 2009Q2 1,04 40% 41,95
7. Zákon o eure 2007Q4 0,60 66% 39,60
8. Novela zákona o bankách 2006Q4 0,75 51% 38,44
9. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj 2009Q2 0,80 39% 30,93
10. Novela zákona o obchodnom registri 2006Q4 0,55 54% 29,56
11. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 2009Q2 0,52 43% 22,19
12. Novela Občianskeho súdneho poriadku 2008Q3 0,55 39% 21,37
13. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 2006Q4 0,30 69% 20,63
14. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii* 2007Q2 0,44 44% 19,75
15. Novela zákona o sociálnom poistení 2009Q1 0,55 35% 19,08
16. Zákon o elektronickom mýte 2006Q4 0,40 46% 18,50
17. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 2010Q1 0,41 44% 17,92
18. Novela zákona o službách zamestnanosti 2010Q1 0,38 46% 17,33
19. Novela Obchodného zákonníka 2006Q4 0,30 51% 15,38
20. Novela zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 2007Q2 0,31 39% 11,88
21. Zákon o investičnej pomoci 2007Q4 0,32 37% 11,84
22. Zavedenie zamestnaneckej prémie 2008Q4 0,29 38% 10,80
23. Novela zákona o investičnej pomoci 2009Q1 0,21 30% 6,31
24. Novela zákona o verejnom obstarávaní 2009Q2 0,15 38% 5,57
25. Novela zákona o službách zamestnanosti 2009Q1 0,15 36% 5,44
26. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2008Q2 0,13 30% 3,75
27. Novela živnostenského zákona 2007Q2 0,08 44% 3,65
28. Novela zákona o archívoch a registratúrach 2007Q1 0,07 39% 2,83
29. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2008Q1 0,03 37% 1,15
30. Štátny rozpočet na rok 2008 2007Q4 0,00 46% 0,00
31. Novela zákona o ochrane spotrebiteľa 2008Q3 -0,02 37% -0,75
32. Nový školský zákon 2008Q2 -0,10 43% -4,31
33. Novela zákona o sociálnom poistení 2009Q4 -0,26 44% -11,66
34. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 2010Q1 -0,34 35% -11,84
35. Novela zákona o službách zamestnanosti 2008Q1 -0,38 37% -13,77
36. Novela zákona o dani z príjmov 2009Q4 -0,38 47% -17,62
37. Novela zákona o sídlach a obvodoch súdov 2007Q4 -0,52 35% -18,20
38. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach 2007Q1 -0,41 48% -19,98
39. Novela zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách 2009Q3 -0,48 47% -22,38
40. Nový Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 2008Q4 -0,60 46% -27,28
41. Zákon o minimálnej mzde 2007Q4 -0,56 52% -29,12
42. Novela zákona o vysokých školách 2007Q3 -0,60 49% -29,50
43. Štátny rozpočet na rok 2009 2008Q4 -0,51 59% -30,32
44. Programové vyhlásenie vlády 2006Q3 -0,53 57% -30,36
45. Zákon o zdravotných poisťovniach 2007Q4 -0,92 42% -38,64
46. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch 2008Q2 -1,03 42% -42,92
47. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRo 2008Q1 -1,50 30% -44,53
48. Novela zákona o poštových službách 2008Q1 -1,13 40% -44,82
49. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 2006Q4 -1,00 48% -47,50
50. Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic 2007Q4 -1,04 54% -56,16
51. Novela zákona o minimálnej mzde 2008Q3 -1,31 47% -61,31
52. Nový zákon o cenách 2008Q3 -1,24 54% -62,88
53. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností 2009Q4 -1.51 43% -64,52
54. Novela zákona o verejnom obstarávaní 2010Q1 -1,20 55% -66,58
55. Zákon o tripartite 2007Q1 -1,24 58% -71,70
56. Zavedenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu pre podnikateľov 2007Q4 -1,28 58% -74,24
57. Štátny rozpočet na rok 2010 2009Q4 -1,49 56% -83,39
58. Novela Zákonníka práce 2007Q2 -1,50 67% -101,04
59. Zákon o podpore a rozvoji verejného zdravia 2007Q4 -1,84 60% -110,40
60. Novela zákona o dani z príjmu 2006Q4 -1,90 65% -123,50
61. Zákon o sociálnom poistení 2007Q4 -2,04 68% -138,72

 

Hodnotené zákony a opatrenia schválené počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu (október 2002 – júl 2006)
Hodnotené opatrenia Obdobie prijatia Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Zákon o dani z príjmov (rovná daň) 2003Q4 1,80 82% 147,47
2. Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR 2003Q3 1,71 74% 127,01
3. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2002Q4 1,40 66% 93,00
4. Novela zákona o sociálnej pomoci 2002Q4 1,63 54% 87,24
5. Novela zákona o zamestnanosti 2002Q4 1,46 59% 85,35
6. Novela zákona o dani z príjmov (náklady na služobnú cestu SZČO budú akceptované ako daňový náklad) 2004Q3 1,68 49% 82,32
7. Zákon o štátnom rozpočet na rok 2003 2002Q4 1,17 70% 82,00
8. Ratifikácia vstupu Slovenskej republiky do NATO 2003Q2 1,40 56% 78,17
9. Zrušenie zákona o tripartite 2004Q3 1,44 54% 77,76
10. Vstup Slovenska do mechanizmu výmenných kurzov ERM II 2005Q4 1,18 62% 72,69
11. Novela živnostenského zákona (skrátenie lehôt pri registrácii živnosti, registrácie pre účely dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty) 2004Q2 1,35 52% 70,53
12. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 2005Q1 1,33 49% 65,28
13. Novela zákona o štátnej službe 2002Q4 1,40 44% 62,00
14. Zákon o dani z pridanej hodnoty (aproximácia s právom EÚ, rozšírenie okruhu platcov DPH) 2004Q2 0,88 67% 58,79
15. Návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení 2004Q4 1,14 51% 57,46
16. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004 2003Q4 0,80 62% 50,06
17. Novela zákona o verejnej službe 2002Q4 1,20 40% 48,00
18. Novela kompetenčného zákona (zrušenie ministerstva privatizácie) 2002Q4 1,49 31% 46,69
19. Zákon o obchodnom registri 2003Q4 0,80 58% 46,62
20. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 2004Q1 0,85 55% 46,54
21. Novela Občianskeho zákonníka 2004Q1 0,85 55% 46,54
22. Novela zákona o DPH (zavedenie jednotnej sadzby DPH na úrovni 19 %) 2003Q2 0,67 67% 44,44
23. Zákon o sociálnom poistení 2003Q3 0,71 63% 44,42
24. Trestný zákon, trestný poriadok 2005Q2 0,89 49% 44,08
25. Novela zákona o telekomunikáciách 2003Q2 0,83 51% 42,36
26. Novela zákona o DPH (približovanie sadzieb DPH) 2002Q4 0,57 69% 39,18
27. Zákon o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci 2003Q4 0,83 46% 37,92
28. Fiškálna decentralizácia – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2004Q3 0,72 52% 37,08
29. Novela zákona o dani z príjmu 2005Q4 0,61 59% 36,36
30. Vládny návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii 2004Q4 0,68 51% 34,48
31. Vládny návrh zákona o správcoch 2004Q4 0,68 51% 34,48
32. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR 2004Q2 0,73 45% 33,04
33. Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov 2004Q1 0,67 46% 31,13
34. Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 2002Q4 1,00 30% 30,00
35. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti 2003Q4 0,76 40% 29,97
36. Zákon o elektronických komunikáciách 2003Q4 0,54 53% 28,47
37. Novela zákona o správe daní a poplatkov 2003Q4 0,54 52% 28,14
38. Novela zákona o odpadoch 2004Q4 0,52 50% 26,14
39. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2003Q1 0,74 30% 21,81
40. Novela stavebného zákona 2003Q1 0,50 43% 21,71
41. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 2005Q2 0,52 41% 21,27
42. Zákon o mediácii (formalizovanie výkonu mediácie) 2004Q2 0,56 36% 20,21
43. Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 2003Q2 0,73 27% 19,56
44. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2005Q4 0,40 46% 18,41
45. Novela zákona o zdravotnom poistení 2002Q4 0,40 41% 16,29
46. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov 2002Q4 0,31 46% 14,37
47. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úprava vyvlastňovacieho konania) 2005Q2 0,24 42% 10,14
48. Novela zákona o správnych poplatkoch (kataster) 2003Q4 0,24 41% 10,11
49. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 2006Q1 0,15 48% 6,99
50. Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 2003Q4 0,17 32% 5,41
51. Zákon o obchodných reťazcoch 2003Q3 0,12 29% 3,57
52. Novela zákona o spotrebnej dani z piva 2003Q2 0,03 25% 0,83
53. Novela zákona o DPH (refundácia nadmerného odpočtu DPH po uplynutí 6 mesiacov od zdaňovacieho obdobia) 2003Q2 -0,03 54% -1,81
54. Novela zákona o stavebnom sporení (zníženie štátnej prémie) 2002Q4 -0,17 32% -5,51
55. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2003Q3 -0,22 45% -9,90
56. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov 2003Q2 -0,43 44% -19,14
57. Zákon o Environmentálnom fonde 2004Q3 -0,50 39% -19,25
58. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 2005Q4 -0,75 36% -27,46
59. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 2003Q3 -0,85 59% -50,49