Aktuality

Venujte PAS 2 % z dane

PAS sa touto cestou uchádza o Vašu podporu formou poukázania 2 % dane z príjmov. Už viac ako 10 rokov nastavujeme vládam zrkadlo pri realizácií hospodárskych politík. Ak nás podporíte, tak i vďaka Vám sa v tomto roku budeme môcť venovať okrem iného i dvom malým užitočným projektom (kliknite pre viac info).

PAS sa touto cestou uchádza o Vašu podporu formou poukázania 2 % (resp. 1,5 %*) dane z príjmov. Už viac ako 10 rokov nastavujeme vládam zrkadlo pri realizácií hospodárskych politík, systematicky analyzujeme bariéry, ktoré sťažujú podnikanie na Slovensku a predkladáme návrhy na zlepšovanie podmienok na podnikanie. Presadzujeme princípy etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti v podnikaní. Pokiaľ zdieľate rovnaké hodnoty ako my a vnímate naše aktivity ako užitočné, budeme radi, ak nás podporíte 2 % z dane z príjmov.

Ak nás podporíte, tak i vďaka Vám sa v tomto roku budeme môcť venovať okrem iného i dvom malým užitočným projektom. Cieľom prvého je zásadne zreformovať (zvoľniť a hlavne podstatne skrátiť) Zákonník práce a cieľom druhého je naformulovať podrobný obsah 6 protikorupčných opatrení, čo by výrazne uľahčilo ich následné spracovanie do paragrafového znenia. Podrobnejší návrh projektov sme pripravili k nahliadnutiu tu (dve A4).

Údaje o PAS ako prijímateľovi 2 %:

Obchodné meno (Názov): Podnikateľská aliancia Slovenska
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37927850
Sídlo: 82718 Bratislava, Bajkalská 25

Postup, ako poukázať 2 % z dane, nájdete tu.

 


* Koľko % môžu poukázať právnické osoby v roku 2014?

Ak právnická osoba nedala v roku 2013 (a aj počas roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba dala v roku 2013 (a aj počas roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

Zdroj: www.rozhodni.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.