Aktuality

Pracovné raňajky a diskusia na tému TTIP

PAS, Americká obchodná komora na Slovensku a Veľvyslanectvo USA v Bratislave spolu organizujú pracovné raňajky na tému Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) – rok od začiatku rokovaní. Obsahom podujatia bude diskusia o aktuálnom stave rokovaní, dopadoch na vybrané odvetvia a predstavenie analýzy dopadov TTIP na slovenskú ekonomiku.

PAS, Americká obchodná komora na Slovensku a Veľvyslanectvo USA v Bratislave spolu organizujú pracovné raňajky na tému Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) – rok od začiatku rokovaní. Obsahom podujatia bude diskusia o aktuálnom stave rokovaní, dopadoch na vybrané odvetvia a predstavenie analýzy dopadov TTIP na slovenskú ekonomiku.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.