Články

Vyhláška Ministerstva financií SR o splnení podmienky na zníženie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Návrhom vyhlášky Ministerstvo financií Slovenskej republiky dáva na vedomie splnenie podmienky zákona, a to vzhľadom na skutočnosť, že k 25. júlu 2014 suma uhradených osobitných odvodov vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a pobočiek zahraničných bánk presiahla sumu 500 miliónov eur.

Z tohto dôvodu sadzba osobitného odvodu bánk na nasledujúci kalendárny rok 2015 a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa zákona je 0,2 %, pričom banky a pobočky zahraničných bánk nie sú povinné uhradiť štvrťročnú splátku za štvrtý kalendárny štvrťrok 2014.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.