Články Tlačové správy

Voľby v PAS 2018

Prezidentom PAS sa stal Ivan Košalko, ktorý nahradil dlhoročného Prezidenta Ondreja Smolára.

Ivan Košalko je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative). Pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností.

 

Členmi Rady PAS sa stali Peter Goliaš, Róbert Kičina a Ján Marušinec.

Peter Goliaš je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je riaditeľom mimovládnej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO. Popri práci v inštitúte INEKO pôsobí aj ako člen Klubu ekonomických analytikov (KEA) a člen Riadiaceho výboru Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), čo je medzinárodná sieť odborníkov podporujúcich súkromné podnikanie a demokraciu.

Róbert Kičina študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. Od roku 2003 do 2015 zastával pozíciu Výkonného riaditeľa PAS.

Ján Marušinec je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku. Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (Poradca Štátneho tajomníka na MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Riaditeľ Odboru rozpočtových analýz, MFSR, Externý poradca predsedu vlády SR, Poradca predsedu samosprávneho kraja, VÚC BA, Poradca primátora, Hl. mesto SR BA), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10).

 

Z Rady PAS odišiel po dlhoročnom pôsobení Jozef Hajko, vzhľadom na potrebu nezávislosti na novom pôsobisku v RTVS.

 

Za Výkonného riaditeľa PAS bol zvolený Peter Serina.

P. Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti.

 

V prípade otázok som Vám k dipozícii.

S úctou a prianím pekného dňa,

Peter Serina
Výkonný riaditeľ PAS

tel.: mobil: 0948 223 508
mail: pas@alianciapas.sk

PAS, o.z.
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

 

*****************************

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

Ak ste podnikateľka/podnikateľ a máte záujem zúčastniť sa prieskumov PAS, zašlite nám Váš email na pas@alianciapas.sk.

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

Asistentka výkonného riaditeľa PAS