Články Diskusný klub PAS

II.Diskusný klub PAS na tému Podnikanie a zodpovednosť

Hosťom diskusie bol p. Rastislav Káčer, bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku a USA

Klub sa konal: 19.11.2019

*************

Niekoľko myšlienok z viac ako dvojhodinovej diskusie.

Diskusia sa začala citátom z knihy O.Scharmera – Základy teórie U – ľudstvo má tri veľké výzvy: 1) Ekologická – spotreba prírodných zdrojov je 1,5 krát rýchlejšia ako ich regeneračná schopnosť; 2) Sociálna – 8 ľudí vlastní väčší majetok, ako je majetok chudobnejšej polovice ľudstva; 3) Spirituálna – každých 40 sekúnd spácha samovraždu 1 človek, čo je viac ako úmrtia spôsobené vojnami, vraždami a prírodnými katastrofami spolu.

To znamená, že potrebujeme zmeny. Problém je, že tú chudobnejšiu polovicu treba „naučiť chytať ryby“.  Regulácia je potrebná tak pre zamestnancov ako i nečestných podnikateľov. Mala by však reagovať iba na akútne potreby trhu a nedeformovať ho dlhodobo. Bohatstvo – moc – výhody, ako príklad Walmart – likvidácia malého biznisu.

Pokus o vyriešenie daňových rajov – tí, čo to riešili tam majú peniaze…  O nerovnosti existujú mýty. Úroveň vnímania rastu majetku sa nerovná skutočnosti. Sme oveľa bohatší, ako to vnímame. Buďme vďační za “montovne“, veď kto by pracoval v podnikoch s väčšou tvorbou hodnoty? Namiesto predražených diaľnic sme mohli mať optické siete všade. Navrhujem dvojposchodovú budovu z UNIMO buniek v rómskej osade s prístupom k hygiene, strave, vzdelaniu za predpokladu splnenia určitých podmienok. Rómsky problém je možné vyriešiť jedine vzdelaním.

Vzdelávať sa bude musieť väčšina ľudí (odnaučiť sa staré a naučiť sa nové, aj niekoľkokrát za život). Do roku 2050 zmizne polovica dnešných povolaní.

Politici by mali byť rozumní a osvietení? Osvietení diktátori sú v Singapúre a Číne, ale iba 1 z 10 diktátorov je osvietený. Treba si uvedomiť rýchlosť zmien sveta. To, čo bolo nedávno privilégiom štátu je dnes v súkromných rukách – lety do vesmíru, prístup k dátam a informáciám.

Pomoc Afričanom plodí túžbu po zbohatnutí, beduíni chcú ísť zo stanu do miest, ktoré vidia v telefónoch.  Kotlebových voličov frustruje bulvár a politici.

Demokracia je slobodná voľba na základe slobodnej vôle. Na základe informácií, ktoré mám si vytvorím názor a podľa neho sa rozhodujem. Dnes sa technológie zneužívajú na manipuláciu slobodnej voľby. V Maďarsku už nie je slobodná voľba. Ako budú vyzerať tí najmocnejší, keď budú mať  dispozícii vymoženosti génovej manipulácie?! Dnešná opozícia by mala tiež použiť potrebnú demagógiu, aby polopatisticky vysvetlila, aké zmeny treba urobiť a prečo. Stručne a jasne. Príklad si treba brať zo škandinávskych krajín.

Potrebujeme spoločnú platformu biznisu, občianskeho sektoru a akademického sektoru s presahom na základné školstvo.

Nová vláda musí nastaviť nové pravidlá!?

Biznis by nemal byť politicky neutrálny. Podnikatelia by mali vychovávať občanov.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.