Články Tlačové správy

Cena Primus/Pessimus – hodnotenie zákonov

tlačová správa

02.09.2020

Dvojcena Primus/Pessimus je ocenenie prekladateľa najlepšieho zákona /Primus/ formujúceho a najhoršieho zákona /Pessimus/  deformujúceho podnikateľské prostredie v danom roku. Nultý ročník tejto novej aktivity PAS zrealizovala za rok 2019. Zákony hodnotila interne PAS a následne zo 6 najhorších a 6 najlepších podnikatelia v anonymnom hlasovaní vybrali víťazov.

 

PESSIMUS

Za najhorší zákon označili podnikatelia zákon č. 375/2019 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o minimálnej mzde, ktorý predložili poslanci NRSR E. Tomáš a R. Fico. Oceneným zašleme diplomy.

Odôvodnenie:

Podnikatelia nesúhlasia s prijatým automatom nakoľko ten odvodzuje minimálnu mzdu od priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa mzda určuje. Zároveň ju určuje na 60% z priemernej mesačnej mzdy, vďaka čomu sa minimálna mzda stáva bariérou zamestnávania. Takto sa môže stať, že minimálna mzda bude v zlých ekonomických časoch vypočítavaná z čias konjunktúry, t.z. bude reálnou prekážkou zamestnávania. Automat by mal zohľadňovať ideálne viaceré makroekonomické veličiny, a to najmä produktivitu práce, prípadne infláciu. Vysoká minimálna mzda je prekážkou v zamestnávaní v okresoch s nízkou ekonomickou aktivitou ako aj prekážkou pre zamestnávanie nízko kvalifikovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí majú slabú pracovnú morálku.

 

PRIMUS

Za najlepší zákon označili podnikatelia zákon č. 221/2019 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý predložila vláda, konkrétne Richard Raši, Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Ocenenému zašleme diplom.

Odôvodnenie:

Podnikatelia oceňujú, že konečne vláda prijala zákon smerom k zníženiu byrokracie, a to prepojenie databáz štátu, ktoré odbremeňuje od predkladania nasledovných povinností v listinnej podobe. Ide o a)potvrdenie o daňových nedoplatkoch, b)potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, c)potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, d)potvrdenie o návšteve školy a e)výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.

 

Viac o cene za rok 2019 nájdete TU.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.