Blog Články

Poučenie z korona – krízového vývoja

Zažívame niečo, na čo nie sme vôbec zvyknutí. Korona ovplyvnila všetko. Kým zdravotníci majú najnáročnejšie obdobie s plným pracovným nasadením,  podnikatelia zažívajú útlm, aký nikto nepamätá.

Podoba na krízu z rokov 2008-2009 sa poprieť nedá, no v niektorých oblastiach je všetko prekonané. Cestovný ruch akoby zanikol, doprava čistí ovzdušie, obchody nepredávajú, autá niet pre koho a z čoho vyrábať.

Hovoríme o rozbiehaní a  jej reštarte ekonomiky i nie celkom optimistických vyhliadkach. Štát sľubuje, a pomaličky aj poskytuje pomoc, aspoň v tých najviac donebavolajúcich prípadoch. Cieľom je prežiť a zachovať zamestnanosť tak, aby na úradoch práce neskončili masy v evidencii nezamestnaných.  A tvoriť HDP.

Ten istý štát však už roky robí aj veci, ktoré pôsobia úplne opačným smerom. Platiť dane je slušné, no štát  chce nielen zdaniť, ale najmä prikázať, zakázať, obmedziť, regulovať a najmä uživiť svojich úradníkov.

Príjemným prekvapením je Úrad verejného zdravotníctva, ktorý sa vďaka korone, aspoň na nejaké obdobie  začal starať o verejné zdravie a nie o kontrolné aktivity u podnikateľov, ktorým dlhodobo robil obávaného strašiaka. Premiér, vláda, krízový štáb urobili z tohto úradu funkčný úrad, ktorý v novo poznávaných  oblastiach súvisiacich s pandémiou reagoval zväčša včas a bez významnejších chýb.

Takúto lekciu by však potrebovali aj mnohé iné úrady. Niečo, čo by ich donútilo nepestovať byrokraciu a začať konštruktívne konať. Úradov máme dosť, úradníkov ešte viac. Menovaním všetkých by som z textu urobil román.

Pracujem v energetike a tak aspoň spomeniem náš úrad : Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  V čase pandémie obmedzil návštevy.  Termíny na podávanie všetkých správ a hlásení zachoval tak, aby  mohol pokračovať v svojej regulačnej a kontrolnej činnosti. Chápem potrebu cenovej regulácie v monopolných činnostiach v energetike i ochranu  skutočne zraniteľných odberateľov, či boj s energetickou chudobou. Nechápem však, prečo majú štátni úradníci rozhodovať o stovkách rovnakých  návrhov prevádzkových poriadkov, cenových návrhov, obchodných podmienok teda o tom, čo by vedel nahradiť jeden dokument platný pre všetkých. Žeby kvôli kontrolám a následným pokutám?

Reštart ekonomiky bude stáť veľa, veľa stoja aj úrady, ktoré pôsobia proti ekonomike práve svojou nadbytočnou agendou a úspešne tlačia podnikanie k útlmu, alebo aspoň zväzovaniu rúk.

Držme si palce aby sa ekonomike vrátil úspešný príbeh, doplňme ho o odvážne ekologické riešenia, ktoré priniesla moderná doba a pandémia zvýšila dopyt po nich. Ale nekomplikujme si naďalej život nezmyselnými reguláciami všetkého na čo sa pozriete.  Liberalizácia podnikateľského prostredia by mohla byť dobrou vizitkou tých, čo majú kľúče od miešačky teraz. Držme palce aj im.

 

Martin Ondko, predseda predstavenstva

Magna Energia, a.s.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.