Blog Články

Pandémia, podnikatelia a potrebná reakcia

Všetci pozorovatelia sa zhodujú, že svet po pandémii bude iný ako bol pred ňou a taktiež je zhoda na niektorých základných trendoch tejto zmeny.

Ďalej sa bude urýchľovať digitalizácia ekonomiky, v omnoho väčšej miere sa bude využívať práca z domu, čo zníži dopyt po kancelárskych priestoroch a čiastočne odbremení verejnú dopravu. Zvýšia sa nároky na systémy verejného zdravotníctva, krízový manažment, núdzové zásoby a informačné systémy. Bude dopyt po znížení rizika prerušenia tovarových tokov v dodávateľských reťazcoch, ktoré narástlo a znovu môže rásť nielen v dôsledku pandémie, ale aj v súvislosti s rastúcim geopolitickým napätím medzi Západom a Čínou. Výsledkom bude skrátenie dodávateľských reťazcov presunom výroby do bližšieho zahraničia (nearshoring). Dodávateľsko – odberateľské vzťahy sa zásadne zmenia aj v súvislosti s ambicióznymi cieľmi EÚ v oblasti ekologickej udržateľnosti, ktoré povedú k potrebe zavádzania uhlíkových ciel na dovoz tovaru do EÚ. Bez nich by európski výrobcovia nemohli ani teoreticky prežiť v konkurencii s výrobcami z ostatných krajín, ktoré budú mať omnoho nižšie ekologické štandardy.

V tomto zmysle je dôraz EÚ a EK na digitalizáciu a ekologizáciu úplne pochopiteľný a správny, problém je však podľa môjho názoru v tom, ako budú peniaze vyčlenené na tieto priority vo fonde obnovy spojené s potrebnými reformami, ktoré majú zabezpečiť nielen ekologickú, ale aj ekonomickú udržateľnosť. S reformami, ktoré zabezpečia dve nevyhnutné veci. Po prvé, aby sa ďalej nezvyšovala divergencia (teda rozdiely) v konkurencieschopnosti medzi jednotlivými krajinami EÚ (a najmä eurozóny) a po druhé, aby EÚ ako celok nezaostávala v konkurencieschopnosti za USA a juhovýchodnou Áziou.

Väčšinu práce v tejto oblasti však nemôže urobiť Brusel, musia ju urobiť vlády členských krajín EÚ, a to najmä vlády tých krajín, ktoré v konkurencieschopnosti zaostávajú. A popri krajinách juhu EÚ medzi nich, žiaľ, patrí „vďaka“ premrhaným rokom so Smerom aj Slovensko.

Dá sa to povedať aj tak, že zvládnutie nových výziev, ktoré so sebou prinesie postpandemická doba bude náročné pre všetkých, pre nás (a nám podobných) to však bude ešte náročnejšie. Už aj pred pandémiou sme boli učebnicovým príkladom ekonomiky, ktorá to má našliapnuté do tzv. pasce stredných príjmov, a to najmä tým, že postupne strácame konkurencieschopnosť v priemyselnej masovej veľkovýrobe a nerobíme nič preto, aby sme túto pretvorili na ekonomiku ťahanú inováciami. Dnes k tomu treba pripočítať nové výzvy súvisiace so zmenami postpandemického sveta.

Naša situácia mi pripomína bežca cez prekážky, ktorý nedostatočne trénuje a má zlú životosprávu, v dôsledku čoho stále viac zaostáva za svojimi súpermi. Chce vstúpiť do seba, začať poctivo trénovať a zmeniť životosprávu, ale vtedy sa zmenia pravidlá a výška prekážok sa značne zvýši. To samozrejme neznamená, že náš bežec sa nemôže znovu priblížiť k tým najlepším. Môže, len to bude omnoho ťažšie a bude to vyžadovať omnoho viac úsilia, vôle a odvahy.

Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR pre Informačník PAS č. 2/2021

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

Asistentka výkonného riaditeľa PAS