Blog Články

Po ôsmich rokoch sa zastavil prepad hodnotenia podnikateľského prostredia.

Podnikatelia hodnotili druhý polrok 2018 pozitívnejšie ako predchádzajúce obdobie a Index podnikateľského prostredia stúpol oproti 2. kvartálu 2018 o 0,09 bodu, keď sa zvýšil na 44,82 bodu.

Podnikatelia hodnotili druhý polrok 2018 pozitívnejšie ako predchádzajúce obdobie a Index podnikateľského prostredia stúpol oproti 2. kvartálu 2018 o 0,09 bodu, keď sa zvýšil na 44,82 bodu. Ide iba o 0,19% lepšie hodnotenie (-2,36%) oproti predchádzajúcemu štvrťroku (-2,55%) ale je to prvý krát po ôsmich rokoch, kedy IPP stúpol oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu. Naposledy sa tak stalo v 3Q 2010, vtedy mal IPP hodnotu 91,9 bodu.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní označili efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-6,77%), byrokraciu (-6,73%), uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-6,55%) a zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-6,00%). Ide v zásade o rovnaké bariéry ako posledných niekoľko rokov, len v inom poradí.

V druhom polroku 2018 hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily(-4,23%) o 1,46% lepšie ako v predchádzajúcom období (-5,69%). Prekvapením bolo kladné hodnotenie funkčnosti štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady,…), ktoré dostalo kladné hodnotenie (0,91%). Naposledy podnikatelia hodnotili túto oblasť kladne v 1Q 2017. Je možné, že ide o odraz fungovania anti-byrokratického zákona. Najvýznamnejšie z oblastí mimo podnikateľov samotných bola hodnotená oblasť prístupu k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …) (0,95%).

IPP dosiahol úroveň 44,82 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku stúpol 0,09 bodu.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že podnikatelia vedia oceniť opatrenia štátu, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie. Problémom je, že za posledné roky nie je veľmi čo oceňovať. Spôsob akým sa prijímajú zákony v tomto volebnom období v NRSR pripomína všetko len nie odbornú a serióznu normotvorbu.

Z právnych úprav sa podnikatelia domnievajú, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o podpore v cestovom ruchu (-32,83 bodu na škále od -300 do 300 bodov), ktorý zavádza príplatky za rekreáciu v SR pre zamestnancov od zamestnávateľov zamestnávajúcich nad 50 zamestnancov.

Na druhej strane ocenili novelu zákona o verejnom obstarávaní (10,44 bodu) od ktorého si sľubujú zrýchlenie verejného obstarávania. Podobne pozitívne hodnotili novela zákona o katastra nehnuteľností, ktorý má priniesť zefektívnenie činnosti katastra nehnuteľností. Pozitívne ocenili aj zmeny v policajnom zbore.

Grafy a ďalšie informácie nájdete na TU.

Peter Serina, Výkonný riaditeľ PAS

Bližšie o našej činnosti sa dozviete na http://alianciapas.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

Asistentka výkonného riaditeľa PAS