Aktuality

Adresár oprávnených osôb na zápis do registra partnerov verejného sektora

Napísal PAS

Do Registra partnerov verejného sektora sa musí od 1.2.2017 zaregistrovať každý podnikateľský subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky z verejného sektora. Podnikateľská aliancia Slovenska vytvorila zoznam oprávnených osôb, ktoré túto službu reálne ponúkajú. Chceme tým vyjsť v ústrety podnikateľom, aby nemuseli hľadať v adresároch a oslovovať množstvo subjektov, kým natrafia na toho, kto službu skutočne poskytuje.

Tu nájdete náš zoznam oprávnených osôb, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora (kliknutím na región si pozriete zoznam oprávnených osôb v regióne, kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.