Články

Vláda SR: Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmena sa týka Zákonníka práce v ustanoveniach § 40, § 49, § 58, kvôli sťažnosti Európskej únie, potom čo nesúhlasila s argumentmi SR. Dôvodom bolo rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 15 hod týždenne oproti zamestnancom zamestnaných na polovičný úväzok, v súvislosti s možnosťou ukončenia pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho udania v prípade zamestnancov zamestnaných na kratší pracovný úväzok.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.