Články

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Suma minimálnej mzdy sa určuje z minimálnej mzdy najmenej vo výše súčinu platnej mesačnej mzdy 295,50 eura a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok, ktorý predstavoval 8,1%. V tom prípade, navrhovaná suma minimálnej mzdy by mala byť 319,50 eura mesačne a 1,836 eura za hodinu. Ministerstvo argumentuje, že podľa zákona nemôže navrhnúť nižšie percento, napriek tomu, že predseda vlády verejne avizoval nižší nárast minimálnej mzdy.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.