Články

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Prekladatelia: Ministerstvo financií a Národná banka Slovenska

Objem úverov podnikovému sektoru zaznamenal mierny pokles, aj keď investičné úvery zaznamenali nárast, čo sa však nedá povedať o prevádzkových úveroch. Podniky sú neustále vystavené vysokému riziku platobnej neschopnosti ( sprísňovanie bankových štandardov). Rizikovosť sa prejavila aj pri raste objemu zlyhaných úverov.

Banky musia byť naďalej opatrnejšie, vzhľadom na stálu negatívnu situáciu v podnikovom sektore. Úverové možnosti bánk sú hodnotené ako obmedzené.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.