Články

Vláda SR: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. a vkladu časti podniku spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. ako nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Výstavbu nového jadrového zdroja v Jasovských Bohuniciach by mala zabezpečiť nová spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorá má pripraviť aj projekt. Založiť by ju mali v pomere 51% spoločnosť JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) a 49% ČEZ Bohunice. Základné imanie by malo presahovať výšku 216.357.000 Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.