Články

Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – november 2009

Predkladateľ: Guvernér Národnej banky Slovenska

V materiály sa nachádzajú informácie o novo poskytnutých úveroch pre klientov, podnikateľský sektor a o úveroch pre obyvateľstvo a v materiály sa nachádzajú aj informácie o úrokových sadzbách.
V podnikateľskom sektore sa objem úverov zvýšil v novembri o 4,3%,ale tempo sa oproti min. mesiacu spomalilo. Zníženie rastu spôsobil hlavne pokles objemu investičných úverov a taktiež úverov na nehnuteľnosti.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.