Články

NR SR: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Cieľom zákona bolo eliminovať vysoké ceny nafty pre domácnosti a aj pre podnikateľský sektor ( týmto sa predpokladá udržanie cenovej úrovne prepravovaných tovarov a prepravovaných služieb)
Predpokladom je eliminácia objemov nákupov nafty v zahraničí a tým sa predpokladá zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v oblasti prepravy tovarov.
Výpadok daňových príjmov štátneho rozpočtu sa odhaduje na 60 mil. až 102 mil. eur pre rok 2010.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.