Články

NR SR: Novela zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Predkladateľ: vláda (Predseda vlády SR)

Novela má za úlohu znížiť výšku pokuty za priestupok, ak vodič nemá zadané údaje alebo ich zadá neúplné alebo klamlivé do palubnej jednotky, alebo ak ich neposkytne správcovi.
Pokuta by po novom mala mať výšku 120 € v blokovom konaní. (pôvodne 1655 €).
Zákon rozširuje okruh motorových vozidiel, ktoré sú oslobodené od mýta (autá hasičského záchranného systému, autá policajného zboru).

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.