Články

Vláda SR: Novela zákona o spotrebnej dani

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Cieľom je kompenzovať zvýšenie nákladov podnikateľov z dôvodu zavedenia mýtneho systému cez nižšiu spotrebnú dať z nafty. Má sa tým zabezpečiť stabilná úroveň ceny prepravných služieb a tovarov. Cena sa zníži z 481,31 eura/1 000 l na 368 eur/1000 l.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.