Články

Vláda SR: Návrh Koncepcie životného minima

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh obsahuje viacero prístupov k stanoveniu životného minima a zároveň určuje konkrétne úlohy do roku 2012 potrebné pre zabezpečenie, aby životné minimum bolo postavené na minimálnych akceptovateľných životných nákladoch.

Prístupy, teda metódy ktoré môžeme využiť k stanoveniu minimálnej mzdy: relatívna metóda; absolútne normatívna metóda; absolútne empiricko – behaviorálna metóda. Podľa navrhnutej koncepcie je potrebné poznať názory expertov, analyzovať zahraničné skúsenosti s tvorbou minimálneho spotrebného koša, zostaviť minimálny spotrebný kôš v časti výživa či v oblasti bývania, Analyzovať príjmy charakteristík v 1. a 2. decile príjmového rozdelenia obyvateľstva/domácností SR…

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.