Články

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: Ministerstvo financií a guvernér NBS

Posledný štvrťrok sa pohyboval opäť v poklese celkových objemov úverov poskytnutých podnikateľom od bánk. Aj keď dopyt po úveroch bol opäť negatívny, celková miera poklesu bola najnižšia od roku 2008 a spomalilo sa aj tempo rastu zlyhaných úverov.

Predchádzajúce udalosti sú pozitívnym znakom oživenia v podnikovom sektore (ekonomické ukazovatele sa zlepšili – rástli tržby).

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.