Články

NRSR: Návrh poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

Predkladateľ: Miroslav Jureňa, Marian Záhumenský, Jozef Ďuračka a Ľubomír Petrák

Návrh zabraňuje zneužívať postavenie obchodných reťazcov voči dodávateľom.
Návrh stanovuje, ktoré podmienky sú neprimerané v obchodných vzťahoch (je ich 38, príkladom neprimeranej podmienky môže byť: peňažné plnenie dodávateľa za jeho zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa).

Kontrolu bude vykonávať ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré bude oprávnené pokutovať obchody a reťazce až do výšky 300 tis. eur.

Podľa návrhu sa zároveň budú môcť predávať potraviny pod nákupnú cenu za podmienok, ak sa blíži dátum spotreby tovaru, ak pôjde o predaj poškodeného tovaru, rušenie predajne, prípadne výpredaj sezónneho tovaru.

Zdroj: www.nrsr.skwww.pravda.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.