Články

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ: Robert Fico, predseda vlády SR

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila za cieľ eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska.

Medzi hlavné opatrenia patria:

  • konsolidácia verejných financií tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod 3% HDP
  • podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability
  • zníženie vysokej nezamestnanosti hlavne mladých ľudí
  • zlepšenie vymožiteľnosti práva
  • stransparentnenie verejného obstarávania častejším používaním elektronických aukcií a zverejňovaním všetkých zmlúv týkajúcich sa verejného majetku
  • posúdenie možnosti majetkovej zodpovednosti verejných funkcionárov
  • riešenie problému daňových únikov
  • konsolidácia verejného zdravotníctva
  • zlepšenie podnikateľského prostredia
  • zníženie administratívneho zaťaženia podnikani

Zdroj: NR SR

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.