Články

Aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Aktualizácia dopĺňa Národný program reforiem (NPR)  predložený Európskej komisii predchádzajúcou vládou o také opatrenia, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády.

Vláda SR si stanovila cieľ dosiahnuť vyššiu kvalitu života podporovaním týchto prioritných oblasti:

  1. vzdelávanie, veda a inovácie
  2. zamestnanosť a sociálna inklúzia
  3. podnikateľské prostredie
  4. transparentnosť a vymožiteľnosť práva
  5. zdravie

Pre naplnenie svojich cieľov chce vláda skonsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií klesol pod 3 percentá v roku 2013. Tak isto chce podporovať hospodársky rast, cenovú stabilitu a znižovať nezamestnanosť. Za prioritu pokladá aj systematickú likvidáciu korupcie, zvýšenie vymožiteľnosti práva a stabilizovanie verejného zdravotníctva.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.