Články

Novela zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cieľom pripravovanej zmeny je zmierniť  rozdiely v sumách dôchodkov priznaných pred a po 1. januári 2004. Ministerstvo navrhuje nový mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok o pevnú sumu.

Navýšenie rozpočtu na vyplácanie dôchodkov sa určí na základe percentuálneho rastu spotrebiteľských cien a rastu priemernej mzdy. Celková suma valorizácie sa rozpočíta rovnako všetkým dôchodcom.

Suma zvýšenia teda bude závisieť od konkrétnych hodnôt relevantných ukazovateľov. Pri valorizácii o cca 3 percentá, by zvýšenie dôchodkov predstavovalo asi 14 až 15 €.

Ministerstvo uvažuje aj o tom, že by sa v budúcnosti za koeficient rastu zvolila takzvaná dôchodcovská inflácia.

Zvyšovanie sa týka: starobných, predčasných, invalidných, vdovských a vdoveckých, sirotských a sociálnych dôchodkov.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.