Články

Návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) je akciová spoločnosť umiestnená v Luxembursku; jej akcionármi sú členské štáty eurozóny, pričom akcie nie sú rozdelené rovnomerne – Slovensko vlastní 0,824 percentný podiel. Hotovostný vklad Slovenska do ESM predstavuje 659,2 mil. €, celkový podiel SR na zárukách ESM je 5,77 mld. €.

ESM má vlastný kapitál, ktorý mu poskytli členské štáty (80 mld. €). Akcionári sa zaviazali poskytnúť ďalších 620 mld. € kapitálu na požiadanie.

Úloha ESM:

  • požičiavať problémovým štátom, dokým sa nezlepší ich hospodárska situácia a nenaštartuje rast
  • vydávať ESM dlhopisy, ktoré budú dopĺňať vlastný kapitál, ktorý má ESM k dispozícii
  • dodatočný kapitál požiada ESM svojich akcionárov vtedy, ak pomer vydaného dlhu a vloženého kapitálu prekročí 6,66 percenta

Mechanizmus rozhoduje prostredníctvom Rady guvernérov; guvernérmi sú ministri financií členských krajín. O poskytnutí pomoci a ďalších otázkach sa bude rozhodovať po dosiahnutí aspoň 85 percentnej zhody.

Zdroj: NR SR

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.